Tangoföreningens namn

Varför valde vi namnet Tango Abuela? Abuela är spanska och betyder mormor. Vad har ”Gamla mormor” med Falun och tango att göra?

Gamla mormor

Världsarvet Falu koppargruva kallas i folkmun Gamla mormor. Gruvbrytningen började redan på 800-talet och hade sin storhetstid på 1600-talet då 2/3 av världens kopparmalm bröts i Falun.
Läs mer

Enligt folktron måste det finnas en ägare till skatten i berget. Detta synsätt fanns i hela Norden, ja över hela världen. Ägaren var gruvrået, ett övernaturligt väsen, för det mesta osynligt men som även kunde visa sig i mänsklig gestalt, oftast som kvinna, eller anta djurhamn. Många sägner och myter från gruvområden vittnar om möten med gruvrået och vikten av att hålla sig väl med henne, vara artig och visa respekt.
I Falu gruva kallas gruvrået för Gruvfrun. Man trodde (tror fortfarande?) att Gruvfrun vakar över berget. Uppstod fel slog hon larm och kunde också varsla om förestående olyckor. Alla kände väl till de regler som gällde för att vistas i gruvan. Man fick inte vissla, svära eller föra oljud. Det var förbjudet att döda djur. Dels kunde djuret vara Gruvfrun själv, dels var levande djur ett bevis på att gruvluften var frisk. Man skulle undvika konflikter och vara noga med att städa efter sig. Innan man steg ner i berget knackade man tre gånger. Både psalmsång, böner och olika offer förekom.
Respekten för Gruvfrun var så stor att man inte fick nämna hennes namn. Därför uppstod bruket att i stället säga Gamla mormor, vilket kom att utvidgas till att gälla hela gruvan. Detta är ett inte mindre vördnadsbjudande epitet då man verkligen anar de underliggande strömmarna av Moder jord. Den stora gudinnan Hel i Norden (äldre bronsålder) hade också sin boning i underjorden/grottor. Paralleller finns med de delvis underjordiska templen på Malta som byggdes för mer än 5000 år sen då det rådde Modergudinnekult i hela medelhavsområdet.

Stora stöten

Midsommardagen 25 juni 1687 skedde det stora ras som resulterade i Stora stöten, ett gigantiskt hål, 300–400 meter i diameter och knappt 100 meter djupt. Detta var en av få dagar på året då alla gruvarbetare var lediga; det var alltså ingen som dog. Med alla sannolikhet tackade man Gruvfrun för detta och fick bekräftelse på vilket syfte regelverket tjänade.

Symbolen för Falu koppargruva – en mytologisk utblick

Symbolen i mitten är välkänd som symbol för kvinna. Ursprungligen är detta den romerska gudinnan Venus’ symbol. Cypern var Venus’ hemvist. Under antiken låg de stora koppargruvorna på Cypern (Kyppern), vilket gav namn åt metallen. Vid ett av mina besök i Falu gruva visade gruvguiden, en äldre man, oss på en väg som var lite ”off the record”, dvs den ingick inte i den ordinarie rutten enligt honom. Vi stannade upp framför en låg ingång till en trång gång. Över ingången fanns symbolen för koppar. Vår guide berättade då om gudinnan Venus, kopplingen till Gruvfrun och att detta även var hennes symbol, placerat där för att beskydda oss. Vi böjde oss ner och gick genom öppningen in i en trång gång som så småningom förde oss till den ordinarie vägen.

Gamla mormor och tango

Vad har den här berättelsen med tango att göra? Kanske handlar det om det respektfulla mötet? Alla människor har en skatt att vaka över. Är det dessa skatter vi delar med varandra i mötet som en riktigt go’ tanda innebär?
Örbyhus 2017-05-09
Elisabet Jansson, medlem i Tango Abuela sen starten 2012

Källor: Carl-Herman Tillhagen: Malmsägner och gruvskrock (1988).

Start


Wikipedia
Åtskilliga besök nere i Falu koppargruva

© Elisabet Jansson 2017-05-09